แบบฟอร์มสมัคร Partner

(กรณีใช้ Affiliate link ตัวเอง ท่านต้องส่ง รีพอร์ตข้อมูลการซื้อให้ทีมงาน เพื่อเบิกค่าคอม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
โปรดอัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
โปรดอัพโหลดไฟล์สำเนาหน้า Bookbank ของท่าน
หลังจากที่ท่านสมัครเป็นตัวแทนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว็บนี้จะนำท่านไปสู่หน้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทาง Line Official ให้ท่านทำการเพิ่มเพื่อน และ ติดต่อเจ้าหน้าที่หลังสมัครสมาชิก เพื่อทำการเปิดบิลสินค้า 2 กล่อง และเข้าเป็นตัวแทน ท่านจะได้รับการชำระเงิน ค่าเปิดบิลสินค้า 2 กล่อง หลังจากที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
*อนึ่ง* ข้อมูลทั้งหมด จะถูกสงวนใช้เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ได้ในบริษัท Wellgate Distribution co ltd อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ และ ข้อมูลทุกอย่างในการตกลงสัญญา และ การโฆษณา เป็นการสงวนสิทธิ์ และ ลิขสิทธิ์ ของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น